GDPR – Vår personuppgiftspolicy

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Du har alltid möjlighet att ta del av dina personuppgifter och att få dem rättade eller raderade.

Du kan avsäga dig utskick av information som t ex nyhetsbrev via e-post. Det gör du i samband med att du får ett utskick från oss.

Information om vilka personuppgifter vi hanterar

Personuppgifter är de uppgifter vi sparar för att kunna identifiera dig som kund och hantera vår relation med dig som kund på ett professionellt sätt. De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Det är uppgifter som företagsnamn, org-nummer, kontaktperson, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och faktureringshistorik, samt information om vilken kundkategori du tillhör, t ex frisörsalong, frisörgrossist, eller privatperson.

Hur vi hanterar och använder personuppgifter

Alla personuppgifter om kunder samlas i vårt affärssystem. Utöver detta har vi ingen registrering eller separata noteringar om enskilda kunder. Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera, hantera betalningar och fakturakrediteringar, hantera reklamationer och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.

Så samlar vi in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du skickar in utrustning för service och slipning, samt när du beställer fraktpåsar via webbformuläret på vår hemsida.

Hur länge personuppgifter sparas

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation och endast i det syfte som uppgifterna samlades in från början.

Till vem uppgifterna lämnas ut

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om inte detta krävs för att vi ska kunna utföra de tjänster du beställt av oss, t ex då en av våra leverantörer ska skicka utrustning direkt till dig. Tredje part är t ex våra samarbetspartners som tillhandahåller reservdelar till saxar och klippmaskiner.

Kommunikation med dig som kund

Vi använder personuppgifter vid kommunikation med dig, t ex i form av nyhetsbrev som skickas via e-post eller om du har valt att svara på kundundersökningar som vi har skickat till dig eller som du tagit del av på annat sätt.
All e-postkommunikation raderas efter att syftet med kommunikationen är uppfyllt.

Kontaktuppgifter

LB SaxService, orgnr 559088-5413
Prästavägen 254
263 91 Höganäs
046-14 25 26
info@lbsax.se